Kraft-tungvektere på Småkraftdagane

Tor Reier Lilleholt og Rune Valle fra Markedskraft vil holde foredrag om «Småkraftøkonomi i turbulente markeder» under Småkraftdagane. Dette er høyaktuelt både for utbyggere og etablerte småkrafteiere!

Douen vil ta for seg prisutsiktene i kraft og sertifikatmarkedet, orientere om renteutviklingen og belyse ulike finansinstrumenter for småkraftbransjen.
 
Tor Reier Lilleholt leder nordisk analyse hos Markedskraft. Han har 16 års erfaring fra kraftmarkedet og har spesialkompetanse både på produksjonsforvaltning av vannkraft og som rådgiver for handel med kraft.
Lilleholt vil snakke om kraft- og sertfikatpriser, sikringsmuligheter og optimal tilpasning for uregulert småkraft.

Rune Valle er en nestor i kraftbransjen. Han har både ingeniør- og økonomiutdanning, og han grunnla og ledet Markedskraft sin norske og nordiske virksomhet fra 1992 til 2001. han er i dag markedsdirektør i Markedskraft.
Valle vil ta for seg renteutvikling, finansinstrumenter, restrukturering og finansiell sikring. 
Her kan du melde på Småkraftdagane!