Sverige leder 5-1 i elsertifikatkampen

Norge og Sverige har nådd 35 prosent av fornybarmålet på 26,4 TWh, som skal utløses gjennom den norsk-svenske elsertifikatordningen. Så langt har de aller fleste elsertifikatene havnet i Sverige.

Av 26,4 TWh fornybar kraft som skal utløses av det norsk-svensk elsertifikatmarkedet, er det så langt godkjent anlegg med en samlet årsproduksjon på 9,2 TWh, hvorav snaue 1,7 TWh i Norge.

I løpet av 2014 ble 67 norske kraftverk med en samlet produksjon på 810 GWh godkjent i elsertifikatsystemet. Av disse tilhørte 15 anlegg (55 GWh) den separate, norske overgangsordningen, mens 52 anlegg (755 GWh) var innenfor fellesmålet på 26,4 TWh.

Elsertifikatgodkjenning i Norge

Årstall Antall innenfor 26,4 TWh-målet I overgangsordningen
2014 52 (755 GWh) 15 (55 GWh)
2013 45 (556 GWh) 59 (182 GWh)
2012 31 (358 GWh) 122 (458 GWh)
Totalt 128 (1669 GWh) 196 (695 GWh)

Kilde: NVE

Sverige har tatt 82 prosent
Norges andel av elsertifikatmålet på 26,4 TWh utgjorde ved årsskiftet i underkant av 1,7 TWh. Til sammenligning hadde Sverige ved inngangen til 4. kvartal i fjor godkjent anlegg med en samlet årsproduksjon på 7,5 TWh, innenfor målet i den norsk-svensk elsertifikatordningen.

Av de 9,2 TWh som hittil er godkjent innenfor elsertifikatmålet på 26,4 TWh, utgjør Norges andel drøye 18 prosent, mens 82 prosent har havnet i Sverige.