– Laveste januarpris på åtte år

– Vinteren har vært mild, og det ga oss den laveste januarspotprisen på åtte år, sier kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas hos NEAS. Gjennomsnittlig systempris for januar var 26,91 øre/kWh.

Denne uken har noen kalde dager, og prisene har steget. I tillegg er det noe redusert kjernekraftproduksjon.
– Dette bidrar også til at prisen presses opp, påpeker NEAS-analytikeren i en markedskommentar.
 
Forbigående prisøkning 
– Den laveste prisen siden sist så vi 1. februar, da var systemprisen på 24,32 øre/kWh. Spotprisen for 4. februar er på 37,35 øre/kWh. Men prisøkningen ser ut til å være forbigående, og vil sannsynligvis kun vare noen dager. I neste uke er det igjen varslet både temperaturer og nedbør over normalt, og vi venter at prisen igjen vil falle tilbake til det nivået vi har sett tidligere, sier kraftanalytikeren.
Kontrakten for uke 7 er nå sist omsatt for 25 øre/kWh.  Det har den siste tiden vært relativt små forskjeller mellom de ulike prisområdene. Mye av nedbøren som kommer nå blir levert som snø, og det vil påvirke produksjonen på et senere tidspunkt. 
 
Stille i elsertifikatmarked
Det er fortsatt liten aktivitet i elsertifikatmarkedet. Gunn-Eva Oddan Naas har ikke særlig store forventninger til at det skal ta seg mye opp den nærmeste tiden.
– Om vi får et løft i prisene, så vil flere selgere komme på banen, og prisen vil igjen kunne gå ned. Aktørene på kjøpssiden har sannsynligvis kjøpt det de trenger for 2014, og markedet vil sannsynligvis være avventende fremover, sier hun.
Det er fortsatt noe usikkerhet til hvordan de politiske føringene vil påvirke markedet.