NVE-sjefen taler til småkraftfolket

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud har takket ja til å være hovedtaler under Småkraftdagane i Ålesund.

Sanderud går på talerstolen kl. 11.15 tirsdag 18. februar, foran en konferansesalen som vil være fullpakket av forventningsfulle småkraftfolk.

– Hva mener NVE egentlig om småkraften?
Det er nok spørsmålet mange stiller seg i forkant av talen. Spenningen knytter seg til om NVE-sjefen vil varsle endringer eller komme med nye signaler som vil påvirke småkraftbransjen.

Så langt har NVE verken sluppet noen godbiter eller andre konkrete detaljer fra foredraget.
– Sanderud vil ta for seg det store bildet, skissere framtidige utviklingstrekk i kraftbransjen og peke på hvordan småkraften vil plassere seg i dette bildet, forteller seniorrådgiver Camilla Orten, ved NVEs kommunikasjonsstab.