Drøyer Tysklandskabelen i to år

Den nye kraftkabelen til Tyskland kommer ikke i kommersiell drift før i 2020, ifølge Teknisk Ukeblad. Opprinnelig var planen å sette kabelen i drift i 2018.

Statnett, av den tyske systemoperatøren Tennet og investeringsbanken KfW har tirsdag 10. februar tatt den endelige investeringsbeslutningen om å bygge likestrømskabelen Nordlink. Dette blir den første direkte forbindelsen mellom det tyske og det norske kraftmarkedet.
På grunn av et anstrengt leverandørmarked sprekker den opprinnelige tidsskjemaet, skriver Teknisk Ukeblad. Kablen vil ikke bli satt i ordinær drift i 2018, slike det opprinnelig var planlagt. Nå legges det opp til at kabelen skal stå ferdig for prøvedrift i 2019, med sikte på kommersiell drift i 2020.
Den nye utenlandsforbindelsen vil strekke seg fra Sirdal kommune til Wilster i Schleswig-Holstein. Kabelen som får en kapasitet på 1400 MW, blir 623 kilometer lang. Av dette vil 516 kilometer være sjøkabel. Prosjektet har en prislapp på 13-17 milliarder kroner (1,5-2 milliarder euro). 
Nordlink-prosjektet eies av norske Statnett og tyske DC Nordseekabel GmbH & Co. KG, med en andel på 50 prosent hver. DC Nordseekabel er eid av tyske Tennet og KfW.