– Elsertifikater? Svenskene gruser oss!

I hele 2014 ble det godkjent nye årsproduksjon på til sammen 4 TWh i den norsk-svenske elsertifikatordningen. Av dette var 3,2 TWh i Sverige og 0,8 TWh i Norge.

– Svenskene økte elsertifikatforspranget til Norge med ytterligere 2,4 TWh i fjor. Bare i løpet av årets siste kvartal ble det godkjent nesten 1 TWh mer i Sverige enn Norge, påpeker Knut Olav Tveit, som er daglig leder i Småkraftforeninga.
I løpet av fjerde kvartal 2014 ble det satt i drift og godkjent anlegg med en samlet årsproduksjon på 1,3 TWh. Av dette var 1,1 TWh var i Sverige og 0,2 TWh i Norge. Det går frem av de siste kvartalsrapportene som NVE og Energimyndigheten har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet.

– En politisk kamp
– Dette viser igjen at svenske myndigheter er langt mer offensive i forhold til fornybarutbygging enn norske, sier Tveit.
Regjeringen har nå foreslått såkalte grønne avskrivninger til norske vindkraftverk, men dette vil primært føre til en innbyrdes forrykking av lønnsomheten mellom vind og vann i Norge, i favør av vind, påpeker han.
– Det er ikke samfunnet tjent med. Vi trenger nå teknologinøytrale virkemidler utformet slik at de beste fornybarprosjektene utløses ført, sier Tveit, og viser til at det allerede er gitt konsesjon til 400 småkraftverk som ikke bygges på grunn av sviktende rammevilkår.   
 
Norge 7 TWh bak Sverige
Innenfor det felles norsk-svenske målet i elsertifikatordningen – om 24,6 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020 – var det ved årsskiftet godkjent anlegg for til sammen 10,3 TWh.
Så langt har 8,6 TWh havnet i Sverige. Bare 1,7 TWh av den totale elsertifikatpotten er så langt øremerket fornybar kraftproduksjon i Norge.