Nytt faktahefte fra OED

Det nye faktaheftet om energi- og vannressursene fra Olje- og energidepartementet, gir en samlet oversikt over produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Det moderne Norge ble bygd gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til produksjon av strøm. Vannkraften la grunnlaget velstandsutviklingen, er fortsatt ryggraden i kraftsystemet vårt, skriver olje- og energiminister Tord Lien i forordet til «Fakta 2015: Energi og vannressurser i Norge».
– Hensikten med faktaheftet er å gi en samlet fremstilling av produksjon, transport og forbruk av energi i Norge, spåpeker statsråden.
Heftet gjennomgår rammeverket som regulerer energiforsyningen og gir en oversikt over de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen.
Det nye faktaheftet gir også en oversikt over de viktigste aktørene i det norske kraftmarkedet og organiseringen av energiforskning, teknologi- og kompetanseutvikling.
er en oppdatering av heftet som ble utgitt i 2013.