Må legge småkraftforsikring på is

Småkraftforeninga gir foreløpig opp arbeidet med å finne en felles forsikringsavtale for medlemmene sine. Årsaken er for mange skader på kraftverkene, skriver Europower.

Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, bekrefter overfor nyhetsbyrået at det er skadestatistikken som gjør at forsikringsselskapene i denne omgang vegrer seg for å ta mer småkraftrisiko.
– Det er ingen tvil om at deler av bransjen har hatt mye skader. Det gjelder både de uavhengige utbyggerne og de større aktørene. Mange driver veldig godt, men problemer med skille aktørene fra hverandre gjør det vanskelig for forsikringsselskapene å identifisere og prise risiko riktig. På sett og vis er det nok et mindretall som ødelegger for flertallet her, sier Tveit til Europower.

Må legges på is
Etter å ha jobbet for å få på plass en medlemsforsikring for småkraftaktørene i snart to år, må Småkraftforeninga legge dette på is. 
Arbeidet ble satt i gang i kjølvannet av en kraftig økning i forsikringspremien på småkraft. Etter halvannet års arbeid, i samarbeid med både en norsk og en svensk forsikringsmegler, har Småkraftforeninga nå bestemt seg for å legge bort planene om en egen småkraftforskring – i denne omgang.

Kraftlosen viktig
Som et ledd i å skaffe bedre forsikringsavtaler har Småkraftforeninga lansert Kraftlosen, et eget system for internkontroll, drift og kvalitet.
Småkraftverk som kan dokumentere at de har solide anlegg, gode driftsrutiner og system på internkontroll vil få prisfordeler hos forsikringsselskapene.
– Kan man dokumentere gode rutiner vil det uansett være positivt i forsikringssammenheng, påpeker Tveit overfor Europower.
På sikt vil et sterkere fokus på kvalitet bidra til å redusere skaderisikoen.