Bygger Norges største småkraftverk

Norges desidert største småkraftverk blir nærmest usynlig, med kraftstasjonen bygd i fjell og rørgate i veitunnelen til skred- og rasutsatte Jordalen. Bare inntaket blir synlig.

Det er Sigmund Bjørke og Arnstein Bjørke som står bak Holmen Kraft AS. De har inngått et utbyggingssamarbeid med Tinfos om oppføring av det store småkraftverket.
Holmen kraftverk er vesentlig større enn det som i dag er landets største småkraftverk, nemlig Byrkjelo kraftstasjon (12,8 MW og 61 GWh/år), som ligger i Gloppen i Sogn og Fjordane.
Med en samlet installert effekt på 25 MW vil Holmen kraftverk kunne gi en årsproduksjon på 80 GWh. Anlegget vil utnytte en brutto fallhøyde på 280 meter i Voss og Aurland kommuner, på grensa mellom Hordaland og Sogn og Fjordane.
Utbyggingskostnaden er beregnet til 315 millioner kroner. Det gir en utbyggingspris så vidt under 4 kr/kWh.

Ifølge administrerende direktør Tor Syverud i Tinfos skal kraftverket skal være i drift i løpet av 2016 – og helst så tidlig som mulig i første halvår.
 
Prestisjeprosjekt for STP
Tinfos har inngått en kontrakt med Small Turbine Partner om leveranse av en komplett elektromekanisk pakke, som blant annet består av en horisontal Francis-turbin på 15 MW, en Pelton-turbin på 10 MW, en 11 kV generatorer og en 52 kV trafo.
Daglig leder i Small Turbine Partner, Reinert Sannerud, karakteriserer dette som et prestisjeoppdrag, både i omfang og megawatt.
– Dette er vår største kontrakt noensinne. Det vil være en veldig bra referanse, så det er et uhyre viktig prosjekt for oss, sier Sannerud til Småkraftforeninga.
Small Turbine Partner har tidligere hatt oppdraget med Torsnes Kraftverk (fallhøyde 284 meter, Pelton-turbin på 9,2 MW og 25 GWh/år), som også er et tunnelanlegg, beliggende i Jondal i Hardanger. 
 
Redder bygda
For innbyggerne i Jordalen innebærer byggingen av kraftverket at de også får en ny ras- og skredsikker veiforbindelse helt frem til fjellbygda.
Sigmund Bjørke er selv daglig leder i Gudvangen Stein, som driver tunnelen og bygger kraftlinje til kraftverket. Han regner med et gjennombrudd i den 3 kilometer lange veitunnelen løpet av april. Bjørke opplyser at anleggsmaskinene allerede er kommet 2550 meter inn i fjellet. 
– Denne tunnelen er et være eller ikke være for Jordalens fremtidige eksistens, sier han.
Det aller meste av den 1,9 km lange rørtunnelen til kraftverket vil bli lagt under veibanen i tunnelen.
 
Slipper hjemfall
Selv om Holmen kraftverk er et stort prosjekt på 25 MW, så er det konsesjonsmessig å betrakte som et småkraftverk. OEDs konsesjon er gitt for ubegrenset tid – uten hjemfall.
– Det skyldes at anlegget ikke har vannmagasin. Utbyggingen havner dermed godt under 4000 naturhestekrefter, som ville ha utløst hjemfall, forklarer Tor Syverud.