OBOS-småkraftverk i Sogndal

OBOS Energi har gjennom sitt eierskap i Tyngdekraft AS, sikret seg retten til å bygge ut tre småkraftverk i Sogndal med en samlet årsproduksjon på 35 GWh.

NVE har gitt selskapet tillatelse til å bygge kraftverkene Tverrdalselvi (5,5 MW/12,0 GWh), Botna (2,0 MW/5,5 GWh) og Skeidsflåten (5,5 MW/17,6 GWh). Tyngdekraft fikk avslag fra NVE for sine to øvrige konsesjonssøknader i Sogndal; Jakopbakka og Tverrdøla.
OBOS Energi er i ferd med å bygge Kvitno Kraftverk i Odda kommune. Dette småkraftverket, som har en forventet årsproduksjon på 32,5 GWh, skal være ferdigstilt til sommeren.
OBOS-konsernet har ambisjoner om å sikre seg en årsproduksjon på 600 GWh innen utgangen av 2020, gjennom kjøp av enkeltprosjekter eller porteføljer. På ønsker OBOS å bli selvforsynt med miljøvennlig energi.