Småkraft kan bli titan-kraft

– Alt ligger til rette for et titansmelteverk i Sogn og Fjordane. Vi har malm i fjellet og kraft i elvene våre, sier fylkesleder i Småkraftforeninga, Rune Nydal, til avisa Firda.

Han mener dette kan bidra til stor lokal verdiskaping og viser til at landsdelen har landet største kraftoverskudd.
– Og større blir det. Kan vi bruke krafta vår og produsere titan, snakker vi om enda større verdier og lokale ringvirkninger, fremholder Nydal overfor avisa.

Sogn og Fjordane har alle ressursene, påpeker han. Dessuten sørger den nye kraftlinja gjennom fylket for den overføringskapasiteten som trengs. Det er derfor logisk å plassere et smelteverk i den delen av landet som har størst kraftoverskudd, mener den lokale småkraftgründeren.

– Om ikke norske investorer ser logikken dette, så er det bare å ta en telefon til kineserne. De har i alle fall bruk for titanen, sier Rune Nydal til Firda.