Elsertifikatprisen kneler

Elsertifikatprisen har falt 19 prosent siden nyttår, fra 15,8 øre/kWh til 12,8 øre/kWh. Det skyldes høy elsertifikatberettiget produksjon, samtidig som det elsertifikatpliktige forbruket har vært beskjedent.

Stor krafteksport som ikke utløser kjøp av elsertifikater bidrar også til å skape en ubalanse, som fører til opphopning av elsertifkater.
Dette er – grovt forenklet – hovedårsaken til prisnedgangen, ifølge visepresident Jörgen Palm hos Svensk Kraftmäkling (SKM), som har erfaring med å drive den dominerende handelsplassen for elsertifikater helt siden Sverige startet opp sitt elsertifkatmarked i 2003.

En mild vinter med mye nedbør og godt med vind har utløst stor kraftproduksjon, samtidig som etterspørselen etter kraft har vært beskjeden. De elsertifikatberettigede kraftprodusentene tildeles elsertifikater i tråd med produksjonsvolumet. Dette skal ideelt sett balanseres av den kvoteandelen med elsertifikater som sluttbrukerkundene er pålagt å kjøpe.

Tilbudet av elsertifikater er for tiden større enn etterspørselen, som styres av den myndighetsbestemte elsertifikatkvoten for elsertifikatpliktig forbruk av elektrisitet. Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel gjør at elsertifikatprisen faller.
 
Gjennomsnittlig ukepris for elsertifikater i 2015
Periode Spotpris (SEK/MWh)
Uke 1 168,33
Uke 2 164,13
Uke 3 164,70
Uke 4 164,60
Uke 5 162,40
Uke 6 161,00
Uke 7 155,20
Uke 8 144,00
Uke 9 137,60
Uke 10 136,80
Kilde: Svensk Kraftmäkling (SKM)