Mye vann holder kraftprisen nede

– Mye vann i magasinene og store snømagasin vil sørge for at kraftprisen vil holde seg lav også de to nærmeste ukene, mener kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas hos NEAS.

Vi har den siste tiden sett temperaturer godt over normalt. Dette har gitt et lavere forbruk enn det som er normalt for perioden. Nedbør over normalt har også gitt bra med produksjon. Dette, sammen med høy vindkraftproduksjon i Sverige og Danmark, har gitt en lav strømpris den siste tiden.
 
Mindre nedbør påvirker lite
– Nå går vi inn i en periode hvor varslene for de neste to ukene viser noe mindre nedbør enn det som er normalt. I hvor stor grad det vil påvirke kraftprisen er noe usikkert, ettersom temperaturen fortsatt vil holde seg over normalen. Det er mye vann i magasinene, og snømagasinene er også bra, bare NO3 og NO4 ligger litt under medianen, så det er mye som tyder på en fortsatt relativt lav pris, sier kraftanalytikeren hos NEAS.
April 15-kontrakten er sist omsatt for 21,82 øre/kWh, 2. kvartal omsettes i skrivende stund for 21,50 øre/kWh. Laveste systempris siden 24.februar var 18,28 øre/kWh 8. mars, mens høyeste systempris var 24,73 øre/kWh den 5. mars. Det har vært små forskjeller i områdeprisene i perioden. 
 
Svak elsertifikatpris
Elsertifikatprisen fortsetter sin nedgang. Det er liten aktivitet i markedet, og tilbudssiden er fortsatt størst. De siste månedene har det vært stor vindproduksjon og overskuddet av sertifikater i markedet bare øker. I tillegg er det bygd ut mye ny vindkraft i Sverige som vil øke produksjonen av sertifikater ytterligere i 2015. Spotpris i skrivende stund er på 140 SEK/sertifikat.
– Mars 2016 er den kontrakten med størst interesse. Den ble sist omsatt for 141 SEK/sertifikat. Usikkerhet rundt hvilke mulige endringer som kan komme, ser ut til å påvirke markedet. Aktørene synes å være avventende, sier Gunn-Eva Oddan Naas.