NVE etterlyser miljøskjerping

Småkraftdagane 2015 ble dratt i gang av Øyvind Leirset, som er seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn. Han åpnet NVE-dagen med å gå rett på sak: Det er for mange avvik blant småkraftutbyggerne.

– Småkraftverk, der eierne bare har ett anlegg, har vært overrepresentert i disse sakene, fortalte Leirset.

 

NVE-dagen er delt i to bolker. Fram til lunsj er temaene for foredragene konsentrert rundt miljøtilsynets krav og forventninger ved planlegging og bygging av små kraftverk.

Etter lunsj vil foredragene ta for seg miljøkrav, pålegg og internkontroll i løpet av kraftverkets driftsperiode.