Her er hatbrevet

“Småkraftverk raserer kulturlandskapet” mener den anonyme brevskriveren, som heller ikke liker el-biler. Dette brevet tilnavngitte utstillere, ble levert på hotellet til Småkraftdagane.
Brevskriveren har tydeligvis heller ikke mye til overs for el-biler.
Hydrogenbiler vil mest trolig erstatte el-bilene, skriver den anonyme avsenderen, som muligens har tilknytning til Ålesund-traktene.