Småkraftprisen til Lødemel og Grimstad

Bjørn Lødemel og Oskar Grimstad får småkraftprisen 2015 for å ha vært helt sentrale i arbeidet med å få de uteglemte kraftverkene inn i sertifikatordningen. Prisen ble delt ut av styreleder Bjørn Lauritzen under festmiddagen på Småkraftdagane

– Begge har vært særs tydelige mot den urett som ble begått når disse kraftverkene ikke fikk ta del i sertifikatmarkedet fra 2009. De har begge aktivt jobbet for at disse kraftverkene skulle få sertifikater, og uten deres innsats så ville ikke vi fått gjennomslag i saken, sier Lauritzen.