Går mot gigantisk kraftoverskudd

Det nordiske kraftoverskuddet kommer til å øke til 52 TWh i 2025, sa Tor Reier Lilleholt i Markedskraft, under sitt innlegg på Småkraftdagene i Ålesund.

Han ser for seg at det nordiske kraftoverskuddet vil øke til 42 TWh allerede i 2020. Det betyr at krafteksporten fra det nordiske markedet også må økes med drøye 40 TWh i løpet av fem år, skriver nyhetsbyrået Europower.
Sverige, som vil bygge ut mye vindkraft, vil ha den laveste forbruksveksten, påpekte Lilleholt. Samtidig vil Norge bygge ut nye mellomlandsforbindelser. Dette vil snu opp ned på dagens kraftstrøm.
– Områdeprisene kommer til å endre seg dramatisk. Nå er Finland det høyeste prisområdet. Med ny finsk kjernekraft fra 2019 vil kraftunderskuddet i Finland være borte, og de vil få lik pris med Sverige. Sverige på sin side vil da ha fått på plass mye fornybar kraft, sa Lilleholt som leder nordiske analyse hos Markedskraft.

Fra 2020 kommer kablene fra Sør-Norge. Da vil også kraftstrømmen komme til å snu, skriver Europower.
Lilleholt forklarte det slik: – Sverige vil måtte skyve kraften ut. Svenskene kommer til å dytte kraft gjennom Norge til Storbritannia, gjennom Danmark til Tyskland, og gjennom Finland til Baltikum.

Europowers artikkel “42 TWh i overskudd i 2020” ligger bak betalingsmur.