Utenlandskabler etter skjema

Statnett varsler at utenlandskablene både til Tyskland og England vil bli bygget, men at de vil komme i drift et år senere enn opprinnelig planlagt.

Statnett og National Grid har bestemt seg for å bygge verdens lengste undersjøiske strømkabel mellom Storbritannia og Norge. Investeringsbeslutningen innebærer at prosjektet nå går inn i byggefasen.

Kabelforbindelsen som har fått navnet NSN Link, eies 50/50 av Statnett og det britiske energiselskapet National Grid. Den 730 kilometer lange sjøkabelen mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia skal settes i drift i 2021.
– Dette prosjektet vil bidra til å forsterke forsyningssikkerheten og legge til rette for verdiskapning i både Norge og Storbritannia, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Statnett har kommet litt lenger med Tysklandskabelen, etter at det nå er inngått en avtale med Nexans Norway om leveranse av en 700 kilometer lang sjøkabel, kalt Nordlink, skal gå fra Tonstad til Schleswig-Holstein i Tyskland. Prosjektet eies 50/50 av Statnett og tyske DC Nordseekabel. Kabelen skal settes i drift i 2020.
– De to nye utenlandskablene vil bidra til å skape et mer robust kraftmarked, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Begge kabelene vil ha en kapasitet på 1400 MW og er beregnet å koste rundt 15 milliarder kroner hver.