Lite som støtter en prisoppgang

– Vi hadde noen dager med lavere temperaturer i påska. Dette ga litt høyere spotpriser enn ventet, men med små forskjeller fra det vi så før påske, påpeker kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas hos NEAS.

Etter påske har temperaturen igjen vært over normalt, og prisene har holdt seg lave. Prognosene viser nedbørsmengder og temperatur rundt normalt fremover.
– Vinteren ser ut til å være over, og snøsmeltingen har startet i enkelte områder. Mye av snøen ligger høyt, og vil ikke smelte før lengre utpå våren. Akkurat nå er det få moment som støtter en stor oppgang i prisene, men dette kan variere i de ulike prisområdene, sier kraftanalytikeren. 
Ujevn snøsmelting i prisområdene
Laveste systempris siden forrige markedsrapport (25. mars) var 12. april, da systemprisen var 18,79 øre/kWh. Høyeste systempris var 24. mars, med 24,51 øre/kWh.
– Det har vært tidvis utfall av kjernekraftverk den siste tiden. Dette kan ha forhindret en enda lavere strømpris enn det vi har hatt. Vi har sett noen forskjeller i områdeprisene den siste tiden.  NO3 og NO4 har hatt en høyere pris flere dager. Dette skyldes muligens at snøsmeltingen har startet noen steder. Den ujevne fordelingen av snømengden gjør seg nå synlig i produksjonen, sier Gunn-Eva Oddan Naas.
3. kvartalskontrakten, som nå er den nærmeste kvartalskontrakten, omsettes nå for 20,18 øre/kWh. Mai 2015 omsettes for 20,10 øre/kWh.
Sertifikatprisen preget av overskuddet
Elsertifikatprisen har fått et lite løft den siste tiden, men det er svært liten aktivitet i markedet, og få handler.
– Aktiviteten økte noe i forbindelse med årsoppgjøret for 2014, men det hadde en mindre effekt på prisnivået.  Markedet er preget av sertifikatoverskuddet som stadig øker, og en lav etterspørsel, NEAS-analytikeren.
Spotprisen på elsertifikater ligger nå på 139 SEK/sertifikat. Sertifikat med levering i mars omsettes i skrivende stund for 142 SEK/sertifikat.