Vil strekke Sørdalen i august

Statnett håper å bli ferdig med linjestrekkingen gjennom Sørdalen til Høyanger i løpet august 2015.

Det kom frem under Statnetts kraftsystemmøtet i Bergen, onsdag 15. april.
Mot slutten av 2015 skal også arbeidet på transformatorstasjonen i Myklebustdalen i følge planen være ferdig. I så fall kan den nye linja Ørsta-Høyanger settes i drift innen utgangen av året.
En ferdigstillise av denne linja vil utløse nettilgang for en rekke småkraftverk, både i Sunnfjord, Nordfjord og ytre Sogn. Samtidig vil også grensa for prisområdet NO3 skyves sørover, til Høyanger.
 
Venter på retten
Forutsetningen for at Ørsta-Høyanger-prosjektet kan fullføres i 2015, er at de nødvendige tillatelsene for å starte arbeidet i Sørdalen naturreservat blir gitt.
Saken er nå til behandling i tingretten.
– Vi forventer en snarlig avklaring på dette, sier Martha Hagerup Nilson, som er kommunikasjonssjef i Statnett region midt.
 
Kan nå Sogndal i 2016
Ferdigstillelsen av linja gjennom Sørdalen naturreservat er også avgjørende for at Statnett skal få fullført hele den nye 420 kV-forbindelsen mellom Ørskog og Sogndal.
Strekningen mellom Ørskog og Ørsta er allerede i drift. Dersom Ørsta-Høyanger ferdigstilles i tide, kan Statnett også klare å sette i drift det siste strekk fram til Sogndal i 2016.
Som følge av manglende rettslige avklaringer er arbeidet med linja Ørsta-Høyanger forsinket. I verste fall vil ikke Statnett kunne ferdigstille Høyanger-Sogndal før i 2017. Ferdigstillelsen av siste del av forbindelsen fram til Sogndal er også viktig for mange nye småkraftverk.
 
Utvider NO3 sørover
Når den nye linja fra Ørsta til Høyanger settes i drift, vil også grensa mellom prisområdene NO3 og NO5 bli flyttet sørover, fra Bremanger til Høyanger.
Ifølge Statnett vil grensa NO3 og NO5 flyttes fra 132 kV samleskinne i Åskåra til 132 kV-linje Mel-Fardal og Høyanger-Fardal. Denne grensedragningen mellom prisområdene vil trolig bestå også etter at hele Ørskog-Sogndal forbindelsen er satt i drift.