Krise for Ørskog-Sogndal

Den nye, kraftige forsyningslinjen mellom Ørskog og Sogndal kan bli ytterligere et år forsinket. Fjordane tingrett vil ikke åpne for en fremføring av linja gjennom Sørdalen naturreservat, i Bremanger.

Torsdag 16. april sa tingretten nok en gang nei til å tillate arbeid i naturreservatet. Den opprettholder avgjørelsen om oppsettende virkning i Sørdalen. Det innebærer at Statnett ikke får adgang til å strekke høyspentlinjen gjennom naturreservatet.
Nå frykter Statnett at den varslede fullføringen av Ørskog-Sogndal-utbyggingen nok en gang må skyves ut i tid. Det opprinnelige målet for ferdigstillelse var 2015. Som følge av Sørdalen-proppen er prosjektet allerede blitt ett år forsinket. Nå er det fare for at linja ikke står ferdig før i 2017.
Et alvorlig tilbakeslag
Statnett har jobbet på høyspreng med prosjektet slik at det skulle bli mulig å fullføre Ørsta-Høyanger-etappen i 2015. En klar forutsetning for å klare det var at arbeidet i Sørdalen måtte komme i gang på forsommeren. Etter at Fjordane tingrett satte foten ned, er alt i det blå.
– Vi ser svært alvorlig på den situasjonen som er oppstått. Denne kjennelsen vil få konsekvenser for forsyningssikkerheten til Midt-Norge og småkraftaktørene i Sogn og Fjordane, sier Martha Hagerup Nilson, som er kommunikasjonssjef i Statnett region midt.
Rammer småkraften
En rekke småkraftutbyggerne i Sunnfjord, Nordfjord og ytre Sogn rammes av tingrettens avgjørelse. De får ikke bygd uten nettilgang.
Det blir heller ikke noe den varslede prisområdejusteringen mot slutten av året. Grensa mellom prisområde NO3 og NO5 vil ikke bli flyttet sørover – fra Bremanger til Høyanger – før Statnett får satt i drift den nye i forbindelsen mellom Ørsta og Høyanger.