Småkraftforeninga jubler for Lien

Tord Lien (Frp) leverer på løftene fra de borgerlige partiene på Stortinget – og sikrer elsertifikater til de utestengte småkraftverkene.

– Olje- og energiministeren viser at han holder det han lover, sier en strålende fornøyd daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
 
I stortingsproposisjonen som ble godkjent i statsråd i dag gis vannkraftverk med installert effekt under 10 MW, med byggestart etter 1. januar 2004, rett til å få elsertifikater. Forslaget er helt i tråd med løftene fra flertallspartiene på Stortinget.

Tveit er også godt fornøyd med at Tord Lien vil gi nye anlegg en forlenget frist for å komme med i elsertifikatordningen. 
– Det er tidligere blitt antydet en forlengelse av fristen med inntil et halvt år. Nå vil utbyggerne få trygghet for at de vil ha en sikkerhetsmargi på ett år til å komme med i ordningen. For småkraftutbyggere som havner i en situasjon der de får knapt med tid til å ferdigstille anleggene sine, vil dette være helt avgjørende for at de likevel vil satse på å bygge ut, sier Tveit.