Hele Norge har blitt våtere

Den totale nedbøren i Norge har økt med 20 prosent siden målingene startet i 1900, viser tall fra Meteorologisk institutt.

Selv om variasjonene fra år til år er store, er trenden er likevel tydelig. Været i Norge blir stadig våtere, skriver værnettstedet Yr.no.

Kraftig regn som kommer på kort tid kommer til å øke i fremtiden, viser beregningene til klimaforsker Reidun Gangstø ved Meteorologisk institutt. Økningen er særlig tydelig på Østlandet og i indre strøk. Det vil også bli mer kortvarig og kraftig nedbør i Nord-Norge, mens deler av Midt-Norge har hatt en reduksjon av kortvarig ekstremnedbør.

Ifølge Yr.no viser prognosene at det langvarige regnet, som varer i dagevis, særlig til å endre seg langs kysten, på Vestlandet og i Nord-Norge. Nedbør over ti døgn har økt mest langs kysten, særlig på Sør- og Vestlandet. Enkelte steder viser målingene en økning opp mot 90 prosent. På landsbasis er økningen på 30-50 prosent.
I Midt-Norge er det mer usikkert hvilken retning disse nedbørsmengdene kommer til å endre seg. I noen små områder i Midt-Norge viser enkelte nedbørsprognoser at det blir en nedgang.