Fare for storflom i vest og sør

Sannsynligheten for stor vårflom er større enn normalt i elver som drenerer fjellområdene på Vestlandet og i Agder, melder NVE.

I resten av landet er sannsynligheten for stor vårflom fortsatt normal eller mindre enn normal.
Værforholdene under snøsmeltingen er helt avgjørende for hvordan årets vårflom utvikler seg, går det frem av en oppdatert situasjonsrapport fra NVEs flomvarslingstjeneste.
De siste årene har det vært flere eksempler på at mye nedbør under snøsmeltingen, kan føre til skadeflom i vassdrag selv om det er lite snø. På den annen side har vi også sett eksempler på at store snømengder ikke har medført større vårflom enn normalt hvis det har kommet lite nedbør og moderat varme i smelteperioden.
I vestlige fjellstrøk i Sør-Norge er det fortsatt svært mye snø, enkelte steder dobbelt så mye som normalt. 
Det er mindre snø enn normalt for årstiden på Østlandet, spesielt i nordøstlige områder. Lenger vest og sør på Østlandet, i Aust-Agder og Telemark er det ganske normale snømengder for årstiden.
I Trøndelag er det også mindre snø enn vanlig. I Nord-Norge er det omtrent normalt med snø i indre strøk og noe mindre enn normalt i ytre strøk.