Møter stortingspolitikerne

Småkraftforeninga gjennomfører den kommende måneden møter med de fleste partiene på Stortinget. Målet er å få frem hva som skal til for å få fart på bransjen igjen. Møterekken startet onsdag denne uken med venstre og fortsetter frem mot slutten av mai. Fokuset ligger på stillstanden i bransjen og hva som skal til for å få fart å utbyggingen igjen. 

– Vi peker også på hva alle problemen de lave kraftoprisene skaper for allerede utbygde småkraftverk. At de største offentlig eide vannkraftaktørene nå i samlet flokk trekker seg ut av bransjen viser at det er noe som ikke helt fungerer som det skal, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Tveit mener noe av hovedproblemet nå er at politikerne gjennom satsningen på elsertifikatmarekdet har økt tilbudet av fornybar kraft samtidig som de ikke har gjort noe med etterspørselsiden. 

– Resultatet er historisk lave kraftpriser som knekker økonomien i etbalerte verk samtidig som lønnsomheten i utbyggingsprosjekter strupes kraftig. Ubalansen i marekdet er delvis politikerskapt og bør nå følges oopp med konkrete krav til utfasing av fossil energi her hjemme. I tilegge er det naturlig å øke utbyggingstakten av kabler til utlandet, sier han.

Andre tema som foreninga ønsker å snakke med politikerne om, er problemene med nettilgang for småktraftprosjekter og regjeringens forslag om skattelette til vindkraft på bekostning av vannkraft.

– Vi fokuserer på at de ekstra avskrivingene til vindkraften bør gjøres teknologinøytrale slik at de også omfatter vannkraft. Dagens forslag er konkurransevridende og direkte skadelig for vannkraften, sier Tveit.