Helgeland Kraft fikk småkraftsmekk

Alstahaug tingrett har gitt Norsk Grønnkraft (NGK) medhold i at Helgeland Kraft trenerte nettilknytningen for tre småkraftverk, melder avisa Helgelendingen.

Dommen fastslår at Helgelandskraft ikke har oppfylt tilknytningsplikten i tide.
Småkraftforeninga er glad for at nettselskap som ikke gjør jobben sin blir holdt i ørene. Foreninga mener saken illustrerer at det er på høy tid å skille eierselskapene til nett og kraftproduksjon fra hverandre. Det vil gi en langt mer ryddig situasjon enn i dag hvor det kan være vanskelig å avgjøre hvilke interesser nettselskapet egentlig representerer.
 
Erstatningsbeløp ikke fastsatt
NGK krevde opprinnelig 34 millioner kroner fra Helgeland Kraft, men retten tar ikke stilling til hvor mye Helgeland Kraft må betale for forsinkelsen. 
Alstahaug tingrett nøyer seg med å fastslå at Helgeland Kraft er erstatningsansvarlig for NGK Utbyggings kostnader og tap i forbindelse med forsinket tilknytning av de tre kraftverkene Kvassteinåga, Skravlåga og Kinnfossen, regnet fra 1. juli 2013 til 1. juli 2014.
Helgeland Kraft er også dømt til å betale NGKs saksomkostninger med 750.000 kroner. Det er sorenskriver Ivar K. Iversen som har ført dommen i pennen.
 
Vurderer anke
– Vi er ikke fornøyd med dommen, sier administrerende direktør Ove Brattbakk i Helgeland Kraft til Helgelendingen. Han legger til at selskapet vurderer å anke dommen.
NGK-sjef Rune Skjevdal sier han er fornøyd med at retten slår fast at Helgeland Krafts nettdivisjon ikke kunne trenere og drøye de tre kraftverkenes nettilgang i det uendelige. Skjevdal legger skjul på at han synes det er uheldig med en tett kobling mellom nett og produksjon: – At nett og produksjon har en felles ledelse er etter min mening uheldig, sier han til Helgelendingen.
Ove Brattbakk avfeier dette, og sier det ikke er holdepunkter for et slikt resonnement i dommen. Han avviser at Helgeland Kraft har fått fordeler på bekostning av Norsk Grønnkraft når det gjelder tilgang til nettet.
 
– Ikke uventet resultat
Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga er ikke overrasket over dommen i Alstahaug tingrett.
– Det er likevel en interessant kjennelse. Småkraftutbyggere får ofte problemer i møte med de lokale nettselskapene. Dessverre er det slik at Helgelandskraft har rykte på seg for å være vanskelige å samarbeide med. Vi er glade for at Norsk Grønnkraft tok belastningen ved å bringe denne saken inn for retten. Så gjenstår det å se om saken blir anket eller om kjennelsen blir stående, sier Tveit.