Ny kilde for småkraftinvestering

H&M-konsernet har inngått en avtale om å kjøpe fornybar energi som er dokumentert med opprinnelsesgarantier, der pengene er øremerket bygging av ny fornybar kraftproduksjon.

Ecohz lanserte onsdag sin nye og innovative løsning – GO2 – som kombinerer kjøp av fornybar energi med finansiering og bygging av ny fornybar kraftproduksjon. H&M er det første selskapet som har inngått en slik avtale. GO2-avtalen med H&M vil sikre en helt avgjørende toppfinansiering til et norsk småkraftverk.
– Dette anlegget vil i løpet av sin levetid produsere mer fornybar elektrisitet enn det som er avtalt i kontrakten, sier administrerende direktør Tom Lindberg i Ecohz.

GO2-instrumentet ble presentert på den internasjonale konferansen RECS Market Meeting 2015 i Oslo 29. april.
Der stod økende etterspørsel etter elektrisitet fra fornybare energikilder høyt på agendaen, da mer enn 180 innkjøpere, leverandører og interessenter av fornybar elektrisitet møttes på konferansen i Oslo.

Flere av verdens mest innflytelsesrike selskaper har allerede forpliktet seg til kun å bruke fornybar kraft.
Nå kan de også få tilgang på løsninger som dekker store deler av verden. Ecohz og The Carbonneutral Company har gått seg sammen om å tilby en komplett løsning med dokumentert fornybar kraft dokumentert både i Nord-Amerika og i Europa.