Kjøper historiske kraftverk

De historiske kraftverkene som la grunnlaget for Orkla-eventyret, skifter nå eier. Bekk og Strøm kjøper kraftproduksjonen til Salvesen og Thams i Trøndelag.

Bekk og Strøm produserer i dag 35 GWh. Oppkjøpet på 29 GWh i Trøndelag gjør at selskapets energiproduksjon blir nær doblet. I tillegg har Bekk og Strøm en rekke prosjekter under utvikling over hele landet.
– Vekstambisjonene til Bekk og Strøm er store. Det betyr mye for oss å overta Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskab med sine historisk viktige kraftverk, sier daglig leder Carl-Fredrik Lehland i Bekk og Strøm.
Skjenaldfossen, som er det eldste og største av disse kraftverkene, ble bygget i 1906 og var selve grunnlaget for utviklingen av Orkla Grube Aktiebolag (senere Orkla ASA). Kraftverket skaffet strøm til gruvedriften på Løkken Verk, til Strandheim Brug på Orkanger, og forsynte også Thamshavnbanen. 
– Jeg vil gratulere Bekk og Strøm med oppkjøpet av disse svært interessante og historiske kraftverkene, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga, i en kommentar til oppkjøpet.
Bekk og Strøm hadde før oppkjøpet fem kraftverk i drift, fra Agder i sør til Troms i nord. Nå dobles antallet og det geografiske tyngdepunktet flyttes nordover. Bekk og Strøm har hittil investert over 300 millioner i norsk vannkraft. Av dette er en tredel utenlandsk kapital. 
– Det er ingen grunn til at småkraftbransjen skal frykte utenlandsk kapital, sier Carl-Fredrik Lehland i Bekk og Strøm. Norske småkraftverk kan ikke flyttes til utlandet og utenlandske kraftinvestorer bidrar til økt lokal verdiskapning rundt om i Norge, sier han.  
Krafthuset Melby har vært rådgiver for Bekk og Strøm.