NO3 får betalt for lite snø

Høyere temperatur enn normalt for årstiden holder forbruket nede. Mer nedbør enn normalt bidrar også til å holde kraftprisene lave, påpeker kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas hos NEAS.

– Det har vært relativt lave priser siden sist, og det ser ut til å holde seg slik også fremover, sier hun.
Foruten høyere temperatur og mer nedbør enn normalt, er også vindkraftproduksjonen igjen høyere. Det presser prisene presses ned, forklarer kraftanalytikeren.
– I uke 18 hadde vi noe lavere vindkraftproduksjon og lavere temperatur – og vi så et løft i prisene. Snøsmeltingen har kommet i gang i lavlandet og de lavere fjellområdene, men foreløpig sørger lave temperaturer om natta for å begrense noe av snøsmeltingen. Mye av snøen ligger høyere opp i fjellet, og der har ikke snøsmeltingen kommet i gang ennå. 
Snøsmeltingen gir utslag
Laveste systempris siden sist var 23. april, da var systemprisen 18,79 øre/kWh. Høyeste pris var 27. april, da var den 25,07 øre/kWh.
– Vi ser fortsatt forskjeller i områdeprisene, og særlig i NO3, og delvis i NO4 er prisene høyere enn i de andre prisområdene. Det er mindre snø særlig i NO3, og nå som snøsmeltingen har startet i lavere områder, så gir dette utslag på prisen, sier Gunn-Eva Oddan Naas.
Mai 2015-kontrakten ble torsdag 7. mai omsatt for 20,56 øre/kWh, dagen før levering. 3. kvartal 2015 ble omsatt for 19,51 øre/kWh.

Løfter sertifikatprisen
– Elsertifikatprisen fortsetter den oppgangen vi har sett den siste tiden. Det er flere politiske beslutninger som skal tas den nærmeste tiden, og som skaper usikkerhet i markedet. Det kan virke som flere har tro på at det vil tas beslutninger som vil bidra til en høyere elsertifikatpris, og at dette allerede nå prises inn i markedet, ifølge NEAS-analytikeren.
Sist omsatte elsertifikat i spot hadde en pris på 150 SEK, mens sertifikat med levering i mars 2016 omsettes for 153 SEK pr sertifikat.