Starter europeisk vannkraftfond

Aquila Capital lanserer verdens første dedikerte europeiske vannkraftfond for institusjonelle investorer. Fondet vil hovedsakelig investere i Skandinavia og andre EU-land.

En ny studie som Aquila Capital nylig har fått gjennomført, avdekket en kraftig institusjonell appetitt på vannkrafteksponering. Studien viser at europeiske institusjonelle investorer har langt svakere eksponering mot vann-, enn sol- og vindkraft.
Mens 37 prosent av de institusjonelle investorene har solenergi i porteføljen sin og 29 prosent er inne i vindkraft, er bare 7 prosent eksponert mot vannkraft – og det til tross for at 52 prosent av investorene er forpliktet til å diversifisere sin fornybarportefølje eller øke sin fornybareksponering, påpeker Aquila Capital.
 
Leverer skreddersøm
Med lanseringen av Aquila European Hydropower Fund vil forvalteren tilby en løsning for institusjonelle investorer som ønsker å oppnå ønsket tilgang til en balansert og variert portefølje av europeiske kraftvirksomheter. 
Målet er å levere en internrente på 7-9 prosent og langsiktig stabil kontantavkastning, med lav volatilitet, som er uavhengig av tradisjonelle aktivaklasser og offentlige subsidier.
Minste investering i Aquila European Hydropower Fund er 10 millioner euro.
 
Er stor i Norge
Fondet vil være en del av Aquila Group som har 8,4 milliarder euro til forvaltning, hvorav 1,9 milliarder euro i solenergi, vindkraft og vannkraft.
Ansvaret for innkjøp og administrasjon av vannkraftinvesteringene vil bli ivaretatt av et dedikert team av eksperter på vannkraftinvesteringer, som allerede har over 50 vannkraftverk (med en årsproduksjon på 922 GWh) under forvaltning.
Aquila Capital som blant annet har kjøpt Norsk Grønnkraft med sin 33 småkraftverk, eier også en tredel av Tinfos og Jørpeland kraft.

Aquila Capital fremhever en rekke fordeler ved vannkraftinvesteringer:
  • Vannkraftverk produserer ren elektrisitet til lave kostnader og støtter den politisk og sosialt ønskede overgangen til karbon-nøytral energi.
  • Vannkraft er en effektiv energikilde, med virkningsgrad på 90 til 95 prosent.
  • Vannkraft har lave driftskostnader og har ingen direkte eksponering mot råvarepriser.
  • Vannkraftverk som er godt vedlikeholdt kan generere elektrisitet i mange tiår.