Tre kontrakter til Spetals Verk

Norsk Grønnkraft AS har inngått avtale med Spetals Verk om oppgradering med nye kontrollanlegg i tre småkraftverk.

Lekum kraftverk i Eidsberg kommune i Østfold, vil i tillegg til kontrollanlegg også bli oppgradert med nytt trykkoljeanlegg. Oppgraderingen skal gjennomføres i august 2016. Kraftverket ble overtatt av Norsk Grønnkraft 1. januar 2004.
Dahlefoss kraftverk og Lauvsnes kraftverk, i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag, skal oppgraderes i november 2015. Begge småkraftverkene ble innlemmet i Norsk Grønnkraft sommeren 2004, gjennom en fusjon med Namdal Kraftproduksjon.
Lekum kraftverk utnytter en fallhøyde på 27 meter i en Pelton-turbin og har en installert effekt på 1,5 MW. Det gir en årsproduksjon på 4,7 GWh. Kraftverket ble satt i drift i 1992. 
Dahlefoss kraftverk utnytter en fallhøyde på 17 meter i en Kaplan-turbin og har en installert effekt på 1,0 MW. Det gir en årsproduksjon på 4,8 GWh. Kraftverket ble opprinnelig satt i drift i 1952.
Lauvsnes kraftverk utnytter en fallhøyde på 15 meter i en Kaplan-turbin og har en installert effekt på 1,0 MW. Det gir en årsproduksjon på 4,8 GWh. Det har vært drift i kraftverket siden 1910.