To nye kontrakter til Spetals Verk

Eidsiva Vannkraft AS har inngått avtale med Spetals Verk om leveranser av elektromekanisk utrustning til to småkraftverk.

Leveransen til Sølna kraftverk i Alvdal kommune består av to Francis-turbiner, hvorav et aggregat med en slukeevne på 2,5 kubikkmeter og en effekt på 1,39 MVA og et aggregat med en slukeevne på 7,5 kubikkmeter og en effekt på 4,1 MVA.
Kraftverket som bygges for Østerdalen kraftproduksjon AS skal utnytte en fallhøyde på 61 meter. Med en utbyggingskostnad på 78,3 millioner kroner og en forventet årsproduksjon på 15,7 GWh blir utbyggingsprisen 4,99 kr/kWh. Sølna kraftverk skal etter planen settes i drift i juni 2016.

Til Åkvisla kraftverk i Øyer kommune skal Spetals Verk levere to Francis-turbiner på 2,2 MVA. Kraftverket skal utnytte en fallhøyde på 110 meter og en vannføring på 1,95 m3/s. Det er planlagt satt i drift i juni 2016.
Kraftverket, som Gudbrandsdal Energi har fått konsesjon for å bygge, vil kunne produsere 11 GWh/år. Utbyggingskostnaden for Åkvisla kraftverk er beregnet til 60 millioner kroner, noe som gir en utbyggingspris på 5,45 kr/kWh.