Støtter skille av produksjon og nett

Småkraftforeninga støtter i all hovedsak forslagene til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet for nettselskap.

Småkraftforeninga har avgitt følgende uttalelse til Olje- og energidepartementet i forbindelse med «Høring av endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille»:
 
Småkraftforeninga vil i hovedsak støtte det utsendte forslaget.
Imidlertid vil vi presisere at endringene ikke må føre til økt byråkrati eller høyere kostnader.  Manglende nettilgang er i dag en av de hyppigst forekommende årsakene til at småkraftprosjekter ikke blir realisert. Ofte er bakgrunnen for problemene at nettilgangen blir uforholdsmessig dyr eller at møtet med det lokale nettselskapet oppleves unødvendig byråkratisk. Det er derfor viktig i forkant å avklare om de foreslåtte endringene kan gi utilsiktede sideeffekter som ytterligere bremser opp småkraftutbyggingen.
 
(LINK øverst i saken viser til Olje- og energidepartementets side om «Høring av endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille»)