Fare for stor vårflom i vest

NVE advarer nå om at det er stor sannsynlighet for stor vårflom i elver på Vestlandet.

 
Det er uvanlig mye snø i vestlige fjellområder i Sør-Norge sammenliknet med hva som er normalt på denne tiden av året, varsler NVEs flomvarslingstjeneste.
Snøsmeltingen i disse områdene har enda ikke kommet ordentlig i gang. Det kjølige været den siste tiden har tvert imot ført til økte snømengder i høyfjellet.

Det ventes økte vannføringer i løpet av pinsen og kommende uke i mange av vassdragene hvor det fortsatt er mye snø, unntatt elvene fra de høyestliggende områdene som for eksempel Jotunheimen. Ut fra dagens værmelding, ventes det ikke vannføringer som når nivå for varsel om flom den kommende uken.

Det er også mer snø enn vanlig i indre strøk av Nordland og Troms. I indre Troms, indre strøk i Nordland, og i vestlige fjellområder på Øst- og Sørlandet er det også noe større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom. 
 I Møre og Romsdal og landet for øvrig er det normale eller noe mindre enn normale snømengder. Værforholdene under snøsmeltingen er fortsatt avgjørende for hvordan årets vårflom utvikler seg.
Værforholdene under snøsmeltingen avgjør hvordan årets vårflom utvikler seg. Hvis vi samtidig får varme og mye regn, vil det være kritisk i mange av de snørike vassdragene.