Kulde har holdt igjen kraftprisen

Lavere temperatur enn normalt har bidratt til å holde kraftprisene på et høyere nivå enn de ellers ville vært, fremholder kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas hos NEAS.

– Vi har den siste tiden hatt mye nedbør og vind, som har gitt et press på prisene. Temperaturen har vært noe under normalt, og holdt forbruket oppe. Dette bidrar til å holde prisen oppe, og vi har unngått et kraftigere fall i prisene, sier hun.
Lavere temperatur har også begrenset snøsmeltingen.  Det har kommet mer snø i høyfjellet, mens snøsmeltingen er i gang i de lavere fjellområdene.
Mye av snøsmeltingen skjer i områder med godt regulerte vannmagasin, og snøsmeltingen vil derfor ikke få så stor effekt på prisen som om dette hadde vært uregulert, forklarer kraftanalytikeren.
 
Store prisforskjeller
– Områdeprisene i Midt- og Nord-Norge har holdt seg relativt jevn, mens i Sør-Norge har prisene i enkelte timer vært lave. Dette skyldes høy vindkraftproduksjon, og prisen i området fulgte de danske prisene ned. Det har til tider vært stor forskjell i områdeprisene, konstaterer hun.
NO1, NO2 og NO5 har en lavere pris enn NO3 og NO4. NO3 har hatt den høyeste prisen. Laveste systempris siden sist så vi 17. mai, da var den på 11,84 øre/kWh. Høyeste systempris er 21. mai, på 24,39 øre/kWh.
Prisene på kontrakter frem i tid har vært lave den siste tiden. Kontrakten for 3. kvartal 2015 omsettes nå for 16,38 øre/kWh. Juni 2015 omsettes nå for 15,96 øre/kWh.
 
Lav elsertifikatpris
Elsertifikatene hadde en prisoppgang i siste halvdel av april, for så å komme ned igjen til samme bunnivå som for noen uker siden.
– Sertifikatprisen har fått en liten oppgang igjen de siste dagene, men er fortsatt på et lavt nivå. Det er usikkert hvilke beslutninger som vil bli tatt i Sverige, og markedet bærer preg av det. Fortsatt utstedes det flere sertifikat enn det forbrukes, og overskuddet fortsetter å vokse, påpeker Gunn-Eva Oddan Naas.
Sist omsatte elsertifikat hadde en pris på 150 SEK. Sertifikat med levering i mars 2016 omsettes nå for 153 SEK/sertifikat.