Kurstilbud til medlemmer i drift

Kurset «Instruert personell» under Småkraftdagane ble en så stor suksess at vi måtte utvide kapasiteten for å rekke over alle de påmeldte.

I Ålesund ble 50 småkraftfolk kurset slik at de tilfredsstiller Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt krav til årlig kursing og oppdatering på elsikkerhet.  
Direktoratet  er helt tydelige på at folk som går vakter på småkraftverk må instrueres årlig av en sakkyndig person på elsikkerhet. DSB opplyser at det ved tilsyn vil registrere avvik og gi pålegg om dette ikke er på plass.
Småkraftforeninga tok initiativ til dette kurset for å ligge i forkant av utviklingen på sikkerhetsområdet. Mange har etterspurt lokale kurs, slik at flere av medlemmene kan få dette tilbudet i nærheten av sitt eget kraftverk. Det ønsker vi å få til og ber de som er interesserte om å melde tilbake om kursbehov og hjemkommune. 
Kurset varer ca. tre timer. Prisen på kursene vil avhenge av hvor mange som melder seg på de ulike stedene. Medlemmer av Småkraftforeninga får rabatt. Andre kan også delta, men disse må betale full pris.
 
Her finner du mer informasjon om kurset på Småkraftdagane.
 
Interessert? Meld uforpliktende fra til prosjektleder Terje Engvik med antall og hjemkommune på epost terje@smakraftforeninga.no eller mobil 97517111.
Påmeldingen er uforbindtlig fordi Småkraftforeningaer avhengige av en viss interesse for å komme videre.