Rune Ingels blir ny Tinfos-sjef

Styret i småkraftselskapet Tinfos har ansatt Rune Ingels (57) som ny administrerende direktør i selskapet. Han tiltrer stillingen 1. juli.

Rune Ingels ble presentert på et allmøte for alle ansatte, i forkant av generalforsamlingen 27. mai.
Ingels er utdannet siv.ing. ved Norges Tekniske Høyskole, innen industriell kjemi. Han har hatt en rekke ledende stillinger, både kommersielt og teknologisk, hovedsakelig i selskaper tilknyttet Norsk Hydro og Yara. Den nye Tinfos-sjefen er bosatt på Svene ved Kongsberg.

Det blir en smidig overgang på toppen i selskapet, ettersom avtroppende administrerende direktør i Tinfos, Tor Syverud, først flytter til Tyskland i august.
– Det vil være en overlapp mellom Rune og Tor gjennom sommermånedene, og Tor vil etter det fortsatt være tilknyttet Tinfos for å følge opp enkeltprosjekter og enkeltengasjement, sier selskapets styreleder Nikolai Johns.