Klingan ny Clemens Kraft-sjef

Børge Edvardsen Klingan, som i dag er utbyggingsdirektør i Clemens Kraft, tiltrer som ny administrerende direktør i selskapet fra 1. juni.

– Clemens Kraft er i dag et av Norges mest offensive og målrettede selskaper som utvikler, bygger og drifter småkraftanlegg. Selskapet er i en spennende fase med konsolidering og utvikling. Når selskapets medarbeidere i tillegg er både hyggelige, profesjonelle og samspilte var det lett å takke ja til stillingen, sier Klingan.

Den nye lederen av Clemens Kraft er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom, og har mange års erfaring fra konsulentvirksomhet, kraftbransjen og småkraftvirksomhet. I løpet av de siste 10 årene har han viet en stor del av arbeidet med forretnings- og prosjektutvikling innenfor vannkraft.

Børge Edvardsen Klingan har også hatt ansvaret for utbygging av et 20-talls kraftverk. Han har i tillegg arbeidet med fornybarprosjekter knyttet til blant annet vindkraft.
– Styret er svært tilfreds med at Børge har takket ja til stillingen som administrerende direktør, sier styreleder Ole-Wilhelm Meyer i Clemens Kraft.
Meyer forteller at det har vært stor interesse for stillingen, og at det er blitt gjennomført en grundig prosess med mange gode kandidater.
– Etter en nøye vurdering, var det gledelig å oppleve at den beste kandidaten var intern, sier styrelederen.