Venter julipris på 10 øre/kWh

Mye snø i fjellet presser juliprisen. Med temperaturer under normalt langt ut juni, kan snøsmeltingen i fjellet komme så sent som i juli/august, påpeker kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas hos NEAS.

Mai var en kald og våt måned, med nedbør over normalt. Nedbøren har kommet som regn i lavere områder, men kommer fortsatt som snø i høyere fjellområder, og snølagrene i høyfjellet bygges opp.
Den lave temperaturen har gjort at snøsmeltingen ikke har kommet i gang i de høyere områdene, mens i lavere områder har en del av snøen nå smeltet. Det ble tidligere meldt om at det varme været skal komme i første halvdel av juni, men varslene har endret seg, og temperaturer under normalt ser ut til å fortsette også inn i juni, for så å normalisere seg utover i måneden.
 
Store snølagre
Magasinfyllingsgraden er noe lavere enn tidligere år, mens snølagrene i høyfjellet er over normalt.  Snøsmeltingen utsettes ytterligere med temperaturer under eller rundt normalt i varslene ut juni, og kan komme så sent som i juli/august.
Hvordan snøen smelter, og vannet kan utnyttes vil få stor betydning for prisene fremover. 
Det våte været, samt mye vind har presset prisene ned den siste tiden. Forskjellene i områdeprisen har ikke vært stor de siste par ukene, men NO3 – og tidvis NO4 – har hatt høyere pris enkelte dager.
Høyeste systempris siden sist var 21. mai, den var på 24,39 øre/kWh. 31. mai var systemprisen på 11,57 øre/kWh, som er den laveste prisen den siste tiden. Også prisene på kontrakter frem i tid har falt den siste tiden, med bakgrunn i våte værvarsel og mye vind. Kontrakten for 3. kvartal 2015 omsettes nå for 14,14 øre/kWh. Juli 2015 omsettes i skrivende stund for 10,22 øre/kWh.
 
Stabil elsertifikatpris
Elsertifikatprisen har holdt seg relativt stabil den siste tiden. Det er fortsatt et stort overskudd av sertifikat i markedet, og prisene holdes lave til det kommer klare signal som kan endre på dette. Det er fortsatt sannsynlig med en ambisjonsøkning i elsertifikatordningen, men vedtaket krever en enighet mellom Sverige og Norge, og det er fortsatt noe uklart hvordan dette skal behandles i Sverige.
Sist omsatte elsertifikat i spotmarkedet hadde en pris på 148 SEK/sertifikat, men prisnivået har falt noe etter dette, uten at noen sertifikat har blitt omsatt til en lavere pris. Mars -16 omsettes nå for 148 SEK/sertifikat.