Avtale med Clemens Kraft Drift

Norsk Kraftverksdrift har inngått en rammeavtale om levering av sitt rapport- og vedlikeholdssystem til Clemens Kraft Drift AS, og skal bistå de der de har driftsansvar.

Ved hjelp av selskapets rapport- og vedlikeholdssystem – RVS – for kraftanlegg, vil Norsk Kraftverksdrift bistå med å drifte kraftverkene til Clemens Kraft Drift AS.
– Vi er veldig fornøyd med at Clemens Kraft Drift har inngått en slik avtale med oss. Vi betrakter det som et kvalitetstegn at en aktør med flere kraftverk i drift og store ambisjoner velger å samarbeide med oss, sier daglig leder Ole Wormdal i Norsk Kraftverksdrift.

Bak Norsk Kraftverksdrift står kraftverkseier og IT-utvikler Tor Jakob Nordbø og Rolf Svan Amundsen, som har driftet en rekke kraftverk. De eier hver sin halvpart av selskapet.
– Tjenesten er utviklet etter de behovene de har sett i egne kraftverk. Systemet generer både tekniske og økonomiske rapporter, rapporter med angivelse av utført arbeid og utført vedlikehold, kontroll på HMS, samt avvik og utførelsen av disse, forklarer Wormdal.

Norsk Kraftverksdrift kan også levere et automatisk system for produksjonsplanlegging og kan også bistå med salg og formidling av kraften, eller påta seg vedlikeholdsansvaret.
– Vi har også den nødvendige kompetanse og sertifisering for å kunne drifte kraftverk med tilhørende dam, rørgate og høyspentanlegg, forteller Wormdal.