10 MW+ inn i overgangsordningen

Kraftverk bygd etter 1. januar 2004 med en installert effekt over 10 MW vil også komme med i overgangsordningen for elsertifikater. Forslaget ble vedtatt i Stortinget av Frp, H, KrF, V og Sp.

– Dette er fantastisk. Det var godt å bli hørt, sier styreleder Atle Støyva i medlemsverket Byrkjelo Kraft.
Med en kraftpris på dagens nivå kunne det fort blitt kroken på døra, medgir Støyva. Etter et underskudd på 600.000 kroner i fjor, måtte selskapet likevel betale 1,8 millioner kroner i grunnrente- og naturressursskatt.
– Det ga et samlet tap på 2,4 millioner kroner. Det sier seg selv at vi ikke kunne fortsette sånn, sier han.
 
Satt langt inne
Atle Støyva ble bokstavelig talt hørt i tolvte time. Han hadde tidligere anmodet Olje- og energidepartementet om at kraftverk med en installert effekt over 10 MW også måtte bli innlemmet i ordningen – i tråd med løftene fra tidligere olje- og energiminister Einar Steensnæs.
– Uttalelsen fra Steensnæs var en av forutsetningene for at vi i det hele tatt bygde, forklarer han.
Det grunneiereide kraftverket Byrkjelo Kraft – som fikk konsesjon i september 2005, satte i gang byggingen i januar 2006 og startet opp produksjonen i august 2007 – lå an til å gå glipp av elsertifikater på grunn av den øvre grensen på 10 MW.
Nå kommer de likevel med. Men det satt langt inne å få det til. Løsningen kom først på plass ved lunsjtider onsdag 10. juni – samme dag som lovendringen skulle opp i Stortinget. Da ble det klart at regjeringspartiene Høyre og Frp, støttepartiene KrF og Venstre, samt Senterpartiet, ville stemme for at utvidelsen av overgangsordningen skulle inkludere kraftverk med en installert effekt over 10 MW.
 
Lettelse og jubel
Forslaget som ble fremmet av Steinar Reiten på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre, og vedtatt av Stortinget, lyder slik:
«Stortinget ber regjeringen inkludere kraftverkene med installert effekt over 10 MW, og med byggestart i perioden 1. januar 2004 – 7. september 2009, i utvidelsen av overgangsordningen.»
Gårsdagens Stortingsvedtak utløste stor jubel i Sogn og Fjordane. I tillegg til Byrkjelo kraftverk (12,8 MW og 60 GWh/år), vil også Innvik kraftverk (15,5 MW og 45 GWh) og Kjøsnesfjorden kraftverk (84 GWh og 250 GWh) bli omfattet av den utvidede overgangsordningen.
– For Innvik kraftverk betyr dette at vi snur fra underskudd til overskudd, sier som er styreleder for kraftverket, Jan Træen, som også er energisjef i Stryn Energi.
Han forteller at Innvik kraftverk har gått med underskudd de to siste årene.
– Etter dette kommer vi til å gå med overskudd, selv med dagens lave kraft- og elsertifikatpriser, forteller han.