Overgangsjubel i Småkraftforeninga

Glade småkraftfolk trippet rundt på Stortinget i gledesrus onsdag kveld, etter at utvidelsen av overgangsordningen for elsertifikater var på plass.

Et solid flertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet sørget for å levere på løftene om elsertifkater som tidligere olje- og energiminister Einar Steensnæs (KrF) ga for over ti år siden.

Et godt koordinert arbeid mellom Energi- og miljøkomiteen på Stortinget og ledelsen i Olje- og energidepartementet endte med at den tidligere effektbegrensningen i overgangsordningen på 1 MW ble fjernet.
Det ble heller ikke satt noen grense på 10 MW. Det betyr at også de største medlemsverkene i Småkraftforeninga bygd etter 2004 nå vil komme i elsertifikatposisjon.
Et stortingsflertallet bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet åpner også for å ta inn anlegg bygd til erstatning for tidligere kraftverk kan tas inn i ordningen – etter nærmere skjønn. Flertallet stilte seg bak følgende uttalelse:
«Komiteen er klar over at produksjonsanlegg som bygges til erstatning for eksisterende anlegg som hovedregel ikke blir regnet som nye anlegg. I proposisjonen foreslår imidlertid regjeringen at det i enkelte tilfeller vil kunne åpnes for å vurdere disse som nye anlegg, og dermed gi rett til sertifikater for hele produksjonen.»