Laveste strømpris siden 2007

Strømprisen i 2015 har vært den laveste på åtte år, påpeker Eidsiva. Selskapet forventer at strømprisene vil holde seg lave gjennom sommeren.

– De lave strømprisene skyldes i hovedsak lavere globale brenselspriser og en mild og nedbørsrik vinter, sier Maren Kyllingstad, direktør i Eidsiva Marked.
Hun forventer at kraftprisen til selskapets kunder vil holde seg under 20 øre/kWh i sommer.

Lavkonjunktur i Norden og Nord-Europa gir lavere etterspørsel etter kraft. Samtidig øker tilførselen av energi til markedet gjennom nye utbyggingsprosjekter i Norge og Sverige, som følge av elsertifikatordningen, forklarer Kyllingstad.

Mer nedbør og tilsig enn normalt gjør at kraftproduksjonen også er høyere. Produksjonen i Norge økte med 1,1 TWh i første kvartal, sammenliknet med samme periode i fjor.
– Store snømengder i fjellet gir god tilgang på vann til vannkraftverkene etter hvert som snøen smelter. Slik det ser ut nå, vil prisen på strøm holde seg lav gjennom tredje kvartal, sier Kyllingstad.