SKL-kontrakt til Energi Teknikk

Energi Teknikk er tildelt en kontrakt hos Sunnhordland Kraftlag (SKL) på levering av komplett elektromekanisk utrustning til Storelvi kraftverk, i Ullensvang kommune.

Kontrakten som omfatter leveranse av en 4 MW ET Brekke peltonturbin med generator, kontrollanlegg og nødvendige hjelpeanlegg, har en verdi på omlag 10 millioner kroner.
Utstyret skal leveres våren 2016. Storelvi kraftverk blir det sjette anlegget Energi Teknikk leverer til SKL.
– I et marked med svært tøff konkurranse, bidrar dette til å trygge lokale arbeidsplasser, samtidig som det også gir Energi Teknikk nok en flott referanse å vise til, sier daglig leder Øyvind Lernes, i en pressemelding fra i Energi Teknikk.
Selskapet har 18 ansatte innenfor administrasjon, salg, teknisk, prosjektstyring og installasjon. Det har levert elektromekanisk utrustning til over 130 småkraftanlegg i Norge. 
Energi Teknikk, som er lokalisert i Dimmelsvik i Kvinnherad kommune, ser lyst på fremtiden. Selskapet vurderer markedsutsiktene som gode, med stor etterspørsel etter produkter og tjenester innenfor småkraftsegmentet. I tillegg forventes det også vekst i eksport av utstyr til andre områder i verden hvor det er underskudd på ren og fornybar energi.