Mye snø og lav magasinfylling

Kraftprisen svekkes av nedbør og høy produksjon. Men elsertifikatprisen har steget etter at Statkraft avlyste vindkraftutbyggingen på Fosen, påpeker kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas hos NEAS.

Det kalde og våte været holder seg, og nedbøren presser prisene ned. Temperatur under normalt begrenser snøsmeltingen, og i noen områder har det kommet nysnø den siste tiden. Varslene ser ut til å holde seg under normalt også resten av juni.
Spørsmålet nå er når snøen vil smelte, og om den i hele tatt vil smelte i løpet av sommeren. Magasinfyllingsgraden er lav, som følge av begrenset snøsmelting.
 
Ned på lavt forbruk
– Det er imidlertid godt over normalt med snø i enkelte områder, og fyllingsgraden vil øke når vi får høyere temperaturer. Den lave temperaturen den siste tiden har holdt forbruket oppe, sier Gunn-Eva Oddan Naas.
Den siste uken har temperaturene på Østlandet vært noe høyere, og forbruket gikk ned. Lavere forbruk kombinert med mye nedbør i enkelte områder ga et fall i prisen. Noen forskjeller i områdeprisene, men den siste uken har dette igjen jevnet seg ut. NO3 har hatt en noe høyere pris. 
– Dette skyldes blant annet begrenset mulighet for import på grunn av arbeid i nettet. NO4 har flere dager hatt en lavere pris enn de andre prisområdene, sier hun.
Høyeste systempris siden sist var 9. juni, med 16,42 øre/kWh. Laveste pris så vi 14. juni, da var prisen nede i 7,01 øre/kWh. Prisene på kontrakter frem i tid faller også. Juli-kontrakten omsettes nå for 9,31 øre/kWh. Kontrakten for 3. kvartal 2015 er sist omsatt for 12,97 øre/kWh.
 
Løftet elsertifikatprisen
Elsertifikatprisen fikk et løft med nyheten om at Fosen/Snillfjord-prosjektet legges ned. Beslutningen kan føre til at flere prosjekt skrinlegges, og det kan komme mindre fornybar kraftproduksjon fremover enn ventet.
– Overskuddet av elsertifikat i markedet fortsetter å vokse, og politiske beslutninger dras ut i tid. Prisen har gått noe ned igjen de siste dagene, påpeker kraftanalytikeren.
Sist omsatte elsertifikat i spotmarkedet ble solgt for 143 SEK/sertifikat. Mars 2016 er sist omsatt for 146 SEK/sertifikat.