Ny veileder for sikringstiltak

For å forebygge ulykker, og ivareta sikkerheten rundt vassdragsanlegg, har NVE gitt ut en ny veileder for alle som utfører arbeid med vassdragsanlegg.

 
Damsikkerhetsforskriften krever at det for alle vassdragsanlegg skal etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel.
– Veileder for sikringstiltak ved vassdragsanlegg gir en innføring i hva det er viktig å ta hensyn til, og viser gode eksempler på løsninger for å ivareta sikkerheten ved vassdragsanlegg. Formålet med veilederen er å bidra til å forebygge ulykker, sier Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE.
For å kartlegge potensielle farer skal det utføres en analyse i forhold til ferdsel og bruk. Resultatene fra analysen skal ende opp med forslag til sikringstiltak.

Den nye veilederen bygger på rapporten «Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag» fra 2003, og tar hensyn til reviderte forskrifter og erfaring i bransjen. Veilederen er utarbeidet av NVE i samarbeid med Energi Norge, samt et utvalg representanter fra bransjen.

Veileder til damsikkerhetsforskriften – Sikringstiltak ved vassdragsanlegg – kan lastes ned her.