Starter bygging av englandskabel

Arbeidet med å legge verdens lengste sjøkabel starter i september. Den første kontrakten om grunnarbeid og tunnelarbeid er allerede signert med Implenia Norge, melder Statnett.

– Signeringen markerer at vi er klare for å starte opp arbeidet på norsk side for verdens største kabelprosjekt, sier Statnetts prosjektdirektør Thor Anders Nummedal.
Likestrømskabelen NSN Link, mellom Norge og Storbritannia, vil ha en kapasitet på 1400 MW og skal gå mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia.

Kontrakten med Implenia Norge, omfatter blant annet grave- og sprengningsarbeider, tunneldrift, bygging av kaier, rassikring, opparbeidelse av tomt for strømretteranlegg og etablering av veier for prosjektet. Arbeidet skal gjennomføres i området fra ilandføring av kabel i Hylsfjorden til strømretteranlegget i Kvilldal.
NSN Link blir med sine 720 kilometer verdens lengste undersjøiske strømkabel. Kabelen som blir den første direkte koblingen mellom de to landenes kraftmarkeder, vil styrke forsyningssikkerheten og bidra til økt verdiskaping.

NSN Link eies av Statnett og det britiske nettselskapet National Grid, som begge har en andel på 50 prosent. Total investeringskostnad for prosjektet vil være på 1,5-2 milliarder euro. Kabelen skal etter planen settes i drift i 2021.