Briter kjøper 13 småkraftverk

Nordkraft selger sitt småkraftselskap Nordic Power til det britiske investeringsselskapet SL Capital Partners. Porteføljen omfatter 13 småkraftverk.

De britiske investorene er dessuten sultne på mer småkraft: – Små vannkraftverk er et vekstområde i det europeiske markedet. Vi ønsker å vokse gjennom flere kjøp i sektoren, sier Dominic Helmsley, som adm. direktør for Infrastruktur i SL Capital.

Småkraftverkene til Nordic Power er bygd fra 2009 og fram til i dag. De representerer en samlet effekt på 58 MW og en årsproduksjon på drøye 130 GWh/år.
– Dette er en porteføljen med småkraftverk av høy kvalitet og stabile, løpende inntekter. Det gjør avtalen med Nordkraft attraktiv, sier Graeme Gunn som er partner i SL Capital.

Nordkraft opplyser at salget gjennomføres for å redusere en høy gjeldsbelastning.
– Vi øker fokuset på drift. Det langsiktige partnerskapet med SL Capital vil gi begge selskaper muligheter til organisk vekst, sier adm. direktør Eirik Frantzen i Nordkraft.

Nordkraft har også inngått en 15-årsavtale med britene om å være operatør for kraftverkene. Avtalen omfatter også en intensjon om at Nordkraft skal bygge ut nye småkraftverk – og selge disse videre.