Letter på grunnrenteskatten

Innslagspunktet for grunnrenteskatten for vannkraftverk blir hevet fra 5,5 til 10 MVA – fra inntektsåret 2015 – etter at Eftas overvåkingsorgan Esa har fastslått at skatten ikke strider mot EØS-reglene.

– Jeg er fornøyd med at vi har fått gjennom denne saken. Finansdepartementet har hatt en god prosess med Esa, sier finansminister Siv Jensen.
Endringene i grunnrenteskatten ble foreslått i statsbudsjettet, men innføringen ble utsatt i påvente av en avklaring fra Esa.
I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet datert 23. juni, gir Esa uttrykk for at tiltaket ikke utgjør statsstøtte i EØS-rettslig forstand. Dette innebærer at økningen av nedre grense i grunnrenteskatten blir iverksatt fra inntektsåret 2015.
– Det er svært gledelig at avklaringen fra Esa kom så raskt. Dette har vært en tung ekstraskatt for mange småkraftverk som sliter med økonomien, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
Vindkraftavskrivningene drøyer
Finansdepartementet er også i dialog med Esa for å avklare om en innføring av nye regler om raskere avskriving for vindkraft, er i overensstemmelse med EØS-avtalens regler for statsstøtte. Her er det flere uavklarte forhold og prosessen tar derfor lengre tid.