Nye kontrakter til Spetals Verk

Norsk Grønnkraft AS har inngått avtale med Spetals Verk om oppgradering av to småkraftverk i Vaksdalsvassdraget, i Vaksdal kommune i Hordaland.

Både Ardalen kraftverk og Møllen kraftverk vil bli oppgradert med nye kontrollanlegg, i løpet av høsten 2016. 
Ardalen kraftverk ble bygget av Vaksdal Industrier og satt i drift i 1955. Kraftverket utnytter en fallhøyde på 120 meter og har en installert effekt er 2,7 MW. Årsproduksjonen utgjør 10,4 GWh. I 2004 ble Ardalen kraftverk overtatt av Norsk Grønnkraft fra Cermaq, som da eide Vaksdal Industrier.
Møllen kraftverk ble bygget av Vaksdal Industrier. Det ble satt i drift i 1977. Kraftverket utnytter en fallhøyde på 90 meter og har en installert effekt er 2,0 MW. Årsproduksjonen utgjør 9,0 GWh. Møllen kraftverk ble overtatt av Norsk Grønnkraft fra Cermaq i 2004.